Nytt formulär underlättar registrering av forskarpublikationer i DiVA

Grafisk bild över laptop och olika typer av dokument som finns på laptopen

Samtliga publikationer som publiceras av forskare vid Högskolan i Borås ska, enligt rektorsbeslut, publiceras i högskolans publikationsdatabas DiVA. Ansvaret för att registrera publikationer ligger på forskaren själv och själva registreringen har hittills gått att göra via ett långt, mycket detaljerat formulär i DiVA, eller via importer från databaser som Web of Science eller PubMed.

Nu lanserar biblioteket ett nytt sätt för forskare att kunna publicera sig – ett förenklat formulär.

I det nya formuläret behöver forskaren enbart fylla i den mest grundläggande informationen om publikationen, samt skicka med ett underlag eller en referens till publikationen i fråga. Själva registreringen i DiVA görs sedan av en bibliotekarie. Signe Wulund, en av bibliotekarierna som kommer att arbeta med att genomföra registreringarna, berättar mer:

Vad är förhoppningen med att lansera detta nya formulär?

– Det blir mycket smidigare för den som behöver registrera, vilket jag hoppas leder till att man väljer att göra det mer och oftare. DiVA har ett gammalt gränssnitt som är tidskrävande att använda för registrering, och då blir det lätt att man skjuter det arbetet på framtiden. Med det nya formuläret kan forskare enkelt lägga till ”gå till biblioteket och ge dem referensen” som ett steg i den egna rutinen när de blivit publicerade eller har något annat färdigt arbete att registrera. Forskare och lärare som skriver vetenskapliga artiklar, konferensbidrag och annat har redan så lite tid till det de behöver göra att det känns bra att biblioteket kan hjälpa till på det här sättet. Men den som vill kan givetvis även i fortsättningen logga in i DiVA och göra en registrering helt på egen hand.

Hur lång tid kan det ta att få sin publikation registrerad i DiVA, om man använder detta nya formulär?

– Det beror mycket på hur populärt det blir! Vi lovar att det blir klart inom en vecka, men de publikationer som redan har hunnit komma in har jag kunnat registrera inom 24 timmar. Har man bråttom kan man meddela det i kommentarsfältet i formuläret så blir det expressregistrering som gäller. Vi skickar alltid ut en bekräftelse när vi registrerat en publikation vi fått via formuläret, så man behöver inte kolla själv i DiVA för att se när det är klart.

Läs mer

Information om DiVA, och länk till formuläret för förenklad registrering i DiVA

Rektorsbeslut om publicering i DiVA