Seminarium 26 november: Hantera livet – Compassionfokuserat förhållningssätt på arbetet

Berätta mer vad ni kommer att prata om!

– Vi tänker prata om compassion, som betyder en motivation att vilja göra vad vi kan för att minska lidande, både vårt eget lidande och andras. Ofta är vi vana vid att vara mer stöttande gentemot andra personer än vad vi är vana vid att stötta oss själva vid svårigheter. Hur gör vi för att bli mer omtänksamma gentemot andra?

Vad är ett compassionfokuserat förhållningssätt på arbetet?

– Ett compassion fokuserat arbetssätt innebär att vi hjälper de vi möter i arbetet att hitta sin egen inneboende förmåga att stötta sig själva, snarare än att lägga sin tillit att experter ska hjälpa. Eftersom seminarietiden är kort, så kommer vi ha fokus på hur deltagarna kan bli bättre på att stötta sig själva, för att på så vis orka möta människor i behov av deras hjälp.

Varför ska man komma och lyssna?

– Om du vill veta hur du kan stötta dig själv och bli mindre kritisk gentemot dig själv när du tycker att livet är stressigt och svårt, kan det vara värdefullt att komma och lyssna.

I texten om seminariet står det att stress och ohälsa har ökat dramatiskt inom människovårdande yrken under det senaste årtiondet. Kan du utveckla varför det är så?

– En bidragande orsak till ökade sjukskrivningar är att fokus inom vård- och omsorg har blivit att se på administration, patientflöden, statistik och att räkna antalet besök istället för fokus på vad vi gör i möten med människor. I de flesta yrken har det blivit svårt att få tid att reflektera i sitt arbete, allt ska gå snabbt. Vi har ekonomiska argument för att det ska vara som det är inom vård och omsorg, men vi har tappat det som är meningsfullt; möten med människor. Drivkraften hos vård- och omsorgspersonal är att vilja vara till hjälp och det blir en motsättning mellan denna önskan och den organisation som finns i samhället.

Ni pratar om motståndskraft i livet. Vad är det och varför är det viktigt?

– Genom att öka förmågan att stötta sig själv vid svårigheter ökar förmågan att säga ifrån och stå upp för sig själv. Det ger motståndskraft, då vi ofta blir utmattade av att inte känna att vi räcker till och att kraven är större än vad vi klarar av att leverera. Mer compassion behövs i samhället, vi behöver ha fokus på vad som blir bra för oss människor i längden, inklusive vad som blir bra för oss själva.