Åtkomstproblem till vissa artiklar i Primo

På campus

Om du befinner dig på campus och klickar på en artikel i Primo för att nå fulltexten hamnar du på artikelns sida i Web of Science istället för att komma direkt till artikeln hos leverantören. Klicka då på den blå knappen "Get Full Text" i övre vänstra hörnet av Web of Science gränssnitt så tas du vidare till artikeln.

Utanför campus

Om du befinner dig utanför campus, och är inloggad i Primo, och klickar dig vidare till fulltexten för en artikel, kan du hamna på en felsida i Web of Science där du ombeds logga in. Dock går det inte att logga in. Prova då att logga ut ur Primo och gör om din sökning så kommer du i de flesta fall att komma åt artiklar i fulltext.

Kompletterande fulltextlänk

För att underlätta åtkomsten till artiklar finns nu en kompletterande länk på artikelnivå i träfflistan i Primo - "Fulltext PDF". Den länken leder direkt till artikeln i PDF.