Biobaserade produkter kan skapa självlysande textilier

En neonfärgad fisk vid ett korallrev, samt porträttbild på Sweta Iyer

En neonfärgad fisk simmar livfullt fram genom havet och lyser upp vattnet. Och även den textilteknologiska forskningen. Sweta Iyers avhandling Luminescent textiles using biobased products – A bioinspired approach tar sin utgångspunkt i att det i naturen finns levande organismer med egenskaper som människan på många sätt kan dra nytta av. Ett exempel är just hur luminiscensfenomen i naturen, det vill säga att kroppar sänder ut osynligt kallt ljus, kan användas för att skapa självlysande textilier.

Studien har sin upprinnelse i att Sweta Iyer, efter att ha avlagt en magisterexamen i fysisk kemi vid University of Mumbai i Indien arbetade som forskare i ett flertal textilföretag.

– Det gav mig en inblick i både textila processer och i förädlingsindustrin. Forskningsfältet fick mig motiverad att satsa på en doktorsexamen. Frågan som väckte mitt intresse var hur nya kemikalier kan appliceras i textilier för att uppnå nya funktioner. Den frågan kom att stå i fokus för min avhandling, säger hon.

Sweta Iyer insåg att det fanns ett tomrum att fylla inom det textila forskningsfältet.

– Bioluminiscerande fenomen i naturen och deras reaktionsmekanismer har i stor omfattning studerats inom biologi och biokemi, men tidigare inte applicerats på textilier.

Enzymer och ekoteknologiska metoder

Avhandlingens syfte är att med hjälp av biobaserade produkter kunna skapa självlysande textilier.

– Den viktiga forskningsfrågan var att förstå den bioluminiscerande reaktionsmekanism som finns i olika levande organismer och urvalet i reaktionssystemet. Detta för att göra det möjligt att använda dess luminiscerande effekt på textilier, säger Sweta Iyer.

Studien har genomförts med hjälp av immobilisering av enzymer och ekoteknologiska metoder som plasmabehandling. Och det med ett positivt resultat.

– Vid sidan av konventionella färg- och tryckmetoder har det även gått att framgångsrikt använda resurseffektiva metoder som bläckstråle- och cromojettryck.

Första lyckade försöket – brett användningsområde

Sweta Iyer har genomfört det första lyckade försöket att med hjälp av luminiscensfenomen i naturen skapa självlysande textilier.
– Min studie har bevisat att konceptet fungerar, säger hon.

De självlysande materialen har ett brett användningsområde inom verksamheter som spänner från biomedicin och säkerhet till arkitektur och estetik, med exempelvis UV-skydd och antibakteriella egenskaper.
– Den här forskningsstudien är helt ny när det gäller textil applicering – men den sträcker sig mycket längre än så. Den har en stor räckvidd och ger nya perspektiv eftersom textilier används inom nästan varje forskningsfält, säger Sweta Iyer.

Vill bidra till resurseffektiva textila processer

Studien genomfördes inom ramen för doktorandprogrammet Sustainable Management and Design in Textiles, SMDTex, med tre involverade universitet; ENSAIT i Frankrike, Soochow University i Kina och Högskolan i Borås.

– Det gav mig mycket kunskap om forskningsmetoder vid de olika universiteten och även ett stort vetenskapligt nätverk. Att få lära sig om olika kulturer var också en intressant del av programmet, säger hon.

Hon är fortsatt engagerad i forskning – vid Högskolan i Borås i ett annat projekt, SusdigiTex – med fokus på resurseffektiva textila processer.

– Jag hoppas att mitt arbete kan bidra till en förbättring och utveckling av eko-effektiva bioinspirerade luminiscerande textilier inom många olika områden, säger Sweta Iyer.

Bioluminiscens i naturen
En rad olika organismer producerar och sänder ut ljus. Exempelvis svampar, bakterier, kammaneter, blötdjur och fiskar. Bioluminiscens har flera användningsområden, som kamouflage, försvar, attrahera partners eller locka till sig ett byte.

Sweta Iyer försvarade sin avhandling 25 september inom Textil materialteknik med titeln Luminescent textiles using biobased products – A bioinspired approach