Claes Lennartsson - ny sektionschef för Arbetsliv & välfärd

Välkommen hit, hur känns det?

– Tack, det känns väldigt spännande och intressant. Just nu håller jag på med att sätta mig in i alla delar och orienterar mig som bäst i utbildningsprogrammen, de fristående kurserna och att lära känna miljön. För mig är det viktigt att förstå den kultur som finns och inte minst: att lära känna alla människor som jobbar på akademin.

Vad blir ditt uppdrag?

– Som sektionsansvarig ligger det främst ett utbildnings- och personalansvar, men också ansvar för uppdragsutbildningar, sektionens stödresurser samt att följa och stödja den forskning som bedrivs. I mitt uppdrag vill jag tillsammans med personalen utveckla verksamheten och säkerställa att vi erbjuder forskningsanknutna och samhällsrelevanta utbildningar.

– Övriga uppdrag i närtid som vi har att förhålla oss till är att högskolan håller på att ta fram en ny utbildnings- och forskningsstrategi. Till det arbetet ska vi lägga nya mål och strategier inom internationalisering och hållbarutveckling/Agenda 2030. De senare kommer att bli allt viktigare och något jag tror att vi behöver knyta an än mer tydligt till vårt område.

Vad har du gjort innan du kom till A2?

– Jag har en lång erfarenhet från Högskolan i Borås och framför allt inom Biblioteks- och informationsvetenskap (BoI), där jag läste på magisterprogrammet på 90-talet. Dessförinnan pluggade jag samhällsvetenskap på Göteborgs universitet. Jag har haft flera roller på BoI under årens lopp och var delaktig i uppbyggnaden av den nuvarande miljön.

– Jag påbörjade också min forskarutbildning där och var nästan färdig när jag gick in i ledande uppdrag som programansvarig och biträdande prefekt, roller som efter hand tagit alltmer tid, så avhandlingen har fått vänta. 2015 blev jag sektionschef på BoI och var det i fyra år innan jag avslutade som tf akademichef på A3 i ett och ett halvt år.

– Jag har sedan i somras också varit sammankallande för Corona-projektgruppen på högskolan, ett uppdrag jag lämnar i samband med slutrapporten i november som innehåller förslag på hur vi ska jobba vidare.

Varför sökte dig till A2?

– Jag trivs väldigt bra på högskolan och vill fortsätta att utvecklas. Jag har dessutom goda erfarenheter av att jobba med A2 i samarbeten mellan akademierna exempelvis kring centrumbildningarna Centrum för välfärdsstudier (CVS) och Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC). Jag var även med när delar av det pedagogiska området organiserades till A2, plus att jag och Päivi har jobbat ihop och trivs bra med vårt samarbete. Sedan har jag ett allmänt intresse av samhällsfrågor och inte minst välfärdsfrågor. Jag följer samhällsutvecklingen noga och ser att mycket har hänt i Sverige på välfärdsområdet från 80-talet och framåt bland annat genom privatiseringen. Området har, som jag ser det, en viktig uppgift att beforska och kritiskt reflektera över samhällsutvecklingen. Det är vårt bidrag.

Hur är du som ledare?

– Jag har, som sagt, en lång erfarenhet av att jobba på högskolan med olika typer av uppdrag. Detta har gjort att jag stegvis har lärt känna lärosätet brett. Jag kan organisationen och vårt uppdrag samt hur vi styr verksamheten. Jag har ett stort nätverk och vet hur vi jobbar på högskolan. Det ser jag som en resurs och att jag jobbat några år i chefsrollen, vilket gör att jag känner en trygghet i min roll som ledare och chef.

– Jag är också trygg i att delegera, tycker om att jobba tillsammans med kollegor och vill skapa en kultur som bygger på tillit. Just tillit är något jag insett under mina år som chef hur viktigt det är. Att jag som ledare ser de personer som finns i verksamheten och försöker stödja dem att utvecklas i relation till organisationens och verksamhetens behov att växa och utvecklas.

Om Claes

Bor: Sjötofta tidigare prästgård – renoveringsobjekt förvärvat 2020.
Familj: Sambo med Kristina Grahn, och har tre vuxna utflugna barn födda på 1990-talet.
Gör helst på fritiden: Anlägger trädgård, renoverar huset, läser ffa facklitteratur, nyheter och nutidsorientering.
Samtalsintressen: Samhälle, kultur, klimatfrågor och ”livsresan”.
Förebild: Flera, ett kluster av framstående humanister, forskare och ledare, kvinnor och män, som har upplysning, demokrati, jämlikhet och jämställdhet som ledstjärnor.
Största skönlitterära läsupplevelse: Idioten av Fjodor Dostojevskij