De bygger broar för ett hållbart samhälle

Vad är på gång under hösten inom er centrumbildning?

– Vi har en workshop i oktober med vår referensgrupp med deltagare från näringsliv och offentlig.

Vad är centrumbildningens långsiktiga vision?

– Att bli ett naturligt nav beträffande samverkan mellan högskolans forskning och det omgivande samhället med särskilt fokus på byggande och boende.

Vad är den stora samhällsutmaningen ni arbetar med just nu?

– Ett mer hållbart boende på alla nivåer. Här inkluderar vi även integration och utanförskap.

Är det några särskilda projekt igång som ni vill berätta om?

– Det projekt vi får mest förfrågningar om är ”Living Labs i Borås”, vilket är tänkt att bli en så kallad testbädd för flera av skolans forskningsdelar, det är spännande! Vi arbetar just nu också i ett projekt med social hållbarhet och vad det innebär.

– En annan spännande bit är projektet RE:Concrete som handlar om utmaningen att minska klimatpåverkan på det enskilt mest använda byggmaterialet beträffande flerbostadshus – betong.

– Vidare arbetar vi väldigt nära våra andra centrumbildningar och Science Park Borås beträffande samhällsaktuella forsknings- och utvecklingsfrågor.

Fakta

Det finns fem centrumbildningar vid Högskolan i Borås. Syftet är att ett centrum ska stärka nätverk vilka syftar till att bidra till kvalitetsutveckling av högskolans utbildning och forskning.

Läs mer

Projektet Socialt hållbart Borås – metaanalys av kommunalt utvecklingsarbete

Projektet RE: Concrete 

Centrumbildningens webbsida 

Artikelserie om högskolans centrumbildningar

Del I om Centrum för välfärdsstudier: Siktar på ett hållbart välfärdssamhälle