HB-forskare i möte med socialförsäkringsministern

Hur var samtalet?

– Det var kort och intensivt, och ganska informellt. Vi möttes digitalt på Zoom. Vi samtalade om sjukförsäkringspolitikens förändring, han ställde frågor om mina resultat och bland annat om varför de andra nordiska länderna inte stramat åt sina sjukförsäkringssystem på samma sätt som Sverige. Vi samtalade om de senaste årens utveckling, och var väl ganska överens om att den idé som kom att dominera under 00-talet då sjukförsäkringen reformerades till stora delar finns kvar även idag hos vissa aktörer inom sjukförsäkringen.

Vad svarade du på frågan om de andra nordiska länderna?

– Just den frågan saknar jag ett givet svar på eftersom jag inte gjort någon komparativ studie med någon av de andra nordiska länderna. Min avhandling är en enfallsstudie av Sverige. Men t ex så karaktäriseras ju åtminstone den danska välfärdsstaten av en mer konfliktorienterad syn på stat och individ, till skillnad från den mer harmoniorienterade statstraditionen vi har i Sverige. Det vill säga i Sverige ser vi inte att stat och individ står i konflikt med varandra, vilket gör att stärka individuella rättigheter i välfärdssystemen sällan förekommer i Sverige. Detta kan även förklara delar av den skillnad i sjukförsäkringspolitiken som länderna visar.

Varför kontaktade han dig?

– Enligt hans statsrådsassistent, som var den som tog första kontakten med mig, så ville Shekarabi träffa mig för kunskapsinhämtning. Han hade läst en artikel jag skrivit i Dagens Arena och ville veta mer om min forskning. När hans kalender tillåter det brukar han bjuda dit forskare och experter inom områden han vill veta mer om. Det brukar handla om en intensiv halvtimme av kunskapsinhämtning och samtal kring viktiga ämnen, i mitt fall temat för min avhandling.

Blir det fler samtal?

– Det var inget vi bestämde, men han är välkommen att höra av sig igen

 Vill du veta mer om Angelica Börjessons forskning finns det en sammanfattning av avhandlingen här:

https://www.gu.se/nyheter/politisk-bredd-bakom-restriktiv-sjukforsakring

Artikeln i Dagens arena

https://www.dagensarena.se/essa/den-revolutionara-sjukforsakringspolitiken/

Angelica Börjesson är Fil. Dr i offentlig förvaltning, forskare inom svensk sjukförsäkringspolitik, offentlig styrning och idéanalys. Hon är verksam på akademin för vård, arbetsliv & välfärd på Högskolan i Borås och undervisar främst i magisterprogrammet i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg.