Inblicksfrågan: Om webbsida för publikationer från högskolan

Frågan lyder i sin helhet:

”’Jag undrar varför det inte finns EN bra ingång på högskolans webb vad gäller att hitta publikationer som högskolans egen personal publicerat. Varför finns det inte en gemensam sida som samlar dessa publikationer och på ett enkelt sätt visar hur det går att få tag i dem för den som önskar. En sida som är enkel att hitta till eller att hänvisa till för de på högskolan som får frågan. De flesta av dessa publikationer finns i fulltext i DiVA men inte alla och det är heller inte alla som vill ha den som elektronisk pdf, de vill ha den tryckt i handen. Borde vi inte vara stolta och glada att visa upp vad som har publicerats här och lätt kunna dela med oss?”

Lina Färm, forskningskommunikatör, svarar:

– Självklart är vi stolta och vill visa upp högskolans publikationer. Sidan Publikationer är just en ingång till högskolans publikationer: hb.se/forskning/publikationer/. Där länkas till DiVA, där allt som är publicerat av medarbetare vid högskolan ska finnas. Det är var och ens ansvar att lägga in sina publikationer där. Visst hade det sett trevligt ut att presentera alla publikationer med bilder och mer information än i DiVA, men tyvärr har vi inte resurser för det. Det skulle ta orimligt mycket tid att hämta in den typen av material från hela högskolan och presentera det på ett sätt som upplevs som heltäckande och aktuellt.

– Vi ser också att målgruppen som är på jakt efter en rapport inte är intresserad av en rapport vilken som helst, utan inom ett specifikt ämnesområde. För att bättre nå ut med ett material behöver det finnas i en miljö som ger ett mervärde, till exempel på en forskargrupps webbsida. Ett bra exempel på hur en publikation kan kommuniceras är till exempel när en forskargrupp tipsar Kommunikation om sin kommande rapport, den presenteras med text och bild på forskargruppens sida och Kommunikation lyfter forskningen i exempelvis en nyhet på hb.se, tipsar medier, gör inlägg i högskolans kanaler på sociala medier och där taggar rätt målgrupp.

– Precis som du skriver, är det färre publikationer som trycks upp idag än för några år sedan. Det är dock upp till den som har skrivit en rapport att lyfta med sin chef, om rapporten ska tryckas eller inte. Hållbarhet är viktigt för oss och därför uppmuntrar inte Kommunikation till att rutinmässigt trycka upp publikationer, utan att först fundera över om det är nödvändigt.

Läs mer om högskolans publikationer på webben