Inblicksfrågan: Om stängd lucka vid servicedesken

IT:s servicedesk - stängd lucka

Tf. IT-chef Nicklas Hardman svarar:

– Det finns flera anledningar till det, en orsak är att vi gärna vill ha ett arbetssätt där man bokar tid för stöd och hjälp. Detta för att det skall finnas en tekniker som har avsatt tid och därmed kan ge bättre service till den som behöver hjälp.

– En annan anledning är att vi på grund av Corona arbetar i två arbetslag. Det gör att vi inte kan bemanna servicedesken med fler än två personer och behöver då fokusera på telefon, ärendekön och inbokade besök. Medarbetare i det andra arbetslaget hanterar andra arbetsuppgifter såsom support på plats, inköp och leveranser.

Förutom att boka en tid för stöd och hjälp finns det även möjlighet för teknikerna att koppla upp sig mot datorn via TeamViewer och på så sätt lösa problem på distans.

Boka tid till servicedesken via mejl eller telefon.

Se kontaktuppgifter till IT