Mötesplats som stärker utbildning och näringsliv

Högskolan har sedan många år tillbaka ett samarbete med E-handelsstaden Borås (EHB). Ett samarbete som ska stärka högskolans utbildning inom handel och IT men också näringslivet.

– EHB:s fokus är att på olika sätt arbeta för våra medlemmars bästa och en del i detta är att verka för att det ska finnas arbetskraft med relevant utbildning att tillgå i regionen. För att detta ska vara möjligt behöver vi utbildningar på olika nivåer som riktar sig till e-handelsbranschen, där vi inkluderar logistik och IT, säger Karina Andersson, projektansvarig på E-handelsstaden Borås.

– Då vi alltid arbetar med våra medlemmars bästa är det viktigt för oss att ha ett gott samarbete med en stor utbildningsaktör som Högskolan i Borås. Vi ser det som mycket viktigt att ha en kanal in på högskolan för att påverka utbudet, så att det matchar våra medlemmars behov.

Utveckling av program

– Samarbetet har bland annat handlat om att E-handelsstaden varit involverade i utvecklingen av vårt Masterprogram i Management av digital handel, genom att bland annat delta i programrådet och programmets referensgrupp vid framtagningen av masterprogrammet. Flera av deras medlemsföretag har dessutom medverkat i kurser och erbjudit studenter praktik, säger Daniel Hjelmgren, studierektor vid Högskolan i Borås.

EHB har sedan sin start en medlem från högskolan i sin styrelse, och även medlemmar i fokusgrupperna Kompetensgruppen och Logistikgruppen.

– Kompetensgruppen har utgjort en viktig mötesplats där vi har kunnat utbyta idéer och information, om till exempel utbildningsbehov, handelns villkor, viktiga trender i branschen och nya digitala verktyg, med näringslivet och andra utbildningsleverantörer. Dessa möten har bland annat inspirerat oss i utvecklingen av Kandidatprogrammet i Internationell Handel och IT, som startade höstterminen 2019, säger Daniel Hjelmgren.

Samarbete även inom forskning

Att etablera en forskarutbildning kopplad till industrin har länge varit ett långsiktigt mål för E-handelsstaden Borås.

– Vi valde därför att marknadsföra högskolans företagsforskarskola INSiDR* till våra medlemmar, där flera av de företag som nu har en forskare knuten till sig är medlemmar i EHB. Vi är också aktiva i INSiDR:s Advisory Board, säger Karina Andersson.

E-handelsstaden är involverad i flera av högskolans utbildningar och har flera aktiviteter med bland annat Studentkåren i Borås kring Årets studentstad.

*Företagsforskarskolan Industrial graduate school in digital retailing (INSiDR) är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Jönköping University och Högskolan i Skövde. Forskarskolan byggdes upp för att ge svenska handelsföretag ny kunskap och kompetens för att stärka deras konkurrenskraft på en global marknad där förutsättningarna snabbt förändras genom digital transformation. Varje doktorand arbetar i nära samarbete med en företagspartner, där företagets specifika frågeställningar i kombination med den forskning som bedrivs på lärosätet har legat till grund för projekts inriktning och forskningsfrågor. Läs mer på INSiDR.nu

Läs mer

Se högskolans utbildningar inom Ekonomi, handel och IT

Läs mer om Årets studentstad 2020/2021