Ny biträdande sektionschef på Sektionen för informationsteknologi från 1 november

Hur kommer din tjänst att se ut?
– Jag kommer att arbeta 50 procent på vardera sektion. För att båda uppdragen ska rymmas inom min tjänst lämnar jag uppdraget som samordnare för kvalitet på A3 och går dessutom ner något i tjänst på Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap.

Vad innebär din nya roll?
– Jag ska stödja sektionschefen i det dagliga arbetet. Jag kommer, tillsammans med sektionschefen och sektionens medarbetare, att arbeta med utvecklings- och kvalitetsarbete. Det kommer särskilt att handla om ledning, planering, samordning, utveckling och uppföljning inom utbildningsverksamheten.

Får du liknande roll på båda sektionerna, eller skiljer uppdragen sig åt?
– Uppdragen är i grunden likt utformade men arbetsuppgifter kan komma att skilja sig beroende av behoven vid respektive sektion. Exakt vad rollen på IT-sektionen kommer att innehålla får tiden utvisa.

Vad har du för bakgrund?
– Jag är samhällsvetare i grunden och har jobbat med som universitetsadjunkt sedan mitten av 2000-talet och undervisar i informationsetik och juridik.  Jag har alltid haft ett intresse för verksamhetsutveckling och ledning, kvalitetsarbete, pedagogiska frågor och teknik. För ungefär sex år sedan tog jag steget och engagerade mig som programansvarig och sedan dess har jag gått mer och mer över mot ledningsuppdrag. I början av 2019 blev jag biträdande sektionschef på Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap.

Vad ser du mest fram emot i det nya uppdraget?
Att ha ledningsuppdrag på två olika sektioner är hedrande och otroligt spännande. Jag ser verkligen fram emot att lära känna nya kollegor och sektionens utbildnings- och forskningsverksamhet. Jag kommer att lära mig massor och det blir kul att prova på nya utmaningar!