Nya doktorandprojekt inom PreHospen

Vad är på gång under hösten inom din centrumbildning?

– Vi kommer i höst att starta upp två nya doktorandprojekt. Det ena kommer att utveckla och testa ett journalgranskningsinstrument som ska mäta patientsäkerhet i ambulanssjukvård och det andra kommer att titta på videokommunikation i ambulansen.

Vad är centrumbildningens långsiktiga vision?

– Den långsiktiga visionen är att bygga en stark forskningsinfrastruktur inom PreHospen. Detta vill vi göra genom ett prehospitalt simuleringslabb, bygga upp en databas som samlar PreHospens forskningsdata och att öka på centrets grundfinansiering.

Vad är den stora samhällsutmaningen ni arbetar med just nu?

– Den stora utmaningen är att undersöka och testa metoder för att förbättra den prehospitala vården som har fått och kommer att få en allt viktigare roll i sjukvården.

Är det några särskilda projekt igång som du vill berätta om?

– Förutom de nämnda projekten har vi gjort tester och samlat data kring användandet av forskningsambulansen som är en ambulans som ägs av ambulanssjukvården på Sahlgrenska som är utrustad med kameror och simuleringsutrustning där ambulansverksamheten kan testa ny utrustning, nya processer med mera.

Läs mer

Det finns fem centrumbildningar vid Högskolan i Borås. Syftet är att ett centrum ska stärka nätverk vilka syftar till att bidra till kvalitetsutveckling av högskolans utbildning och forskning.

Läs mer om PreHospen 

Artikelserie om högskolans centrumbildningar

Del II om Centrum för hållbart samhällsbyggande 

Del I om Centrum för välfärdsstudier 

Fakta

Det finns fem centrumbildningar vid Högskolan i Borås. Syftet är att ett centrum ska stärka nätverk vilka syftar till att bidra till kvalitetsutveckling av högskolans utbildning och forskning.

Centrumbildningar vid Högskolan i Borås.