Nya mål för hållbar utveckling ute på remiss

Remissen skickas till:

  • Akademichefer
  • Förvaltningschef
  • Chef rektors stab
  • Chef för Forskning och innovation
  • Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU-nämnden)
  • Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning (KFU)
  • Fackliga parter
  • Studentkåren
  • Skyddsombud
  • Högskolans interna miljörevisorer

Beslut fattas av rektor den 23 november.

Remisstiden är tre veckor. Synpunkter lämnas på mejl i avsett format som skickas ut med remissen.