Nya medarbetare på A2

Johan Florén, universitetsadjunkt

Lärare i vård- och omsorgsadministration 1 och ledarskapsutbildningen för äldreomsorgens chefer.

Sofia Östensson, universitetsadjunkt

Undervisar främst i distriktssköterskeprogrammet i kurserna allmänmedicin och folkhälsa. Även klinisk adjunkt på Kuvo i Alingsås och är en del i kursen komplexvård. Har också en del ledarskapsdelar i sjuksköterskeprogrammet.

Sofia Zetterlund, universitetsadjunkt (ny roll)

Kommer att ha en roll som klinisk adjunkt på Ortoped-UVA på SÄS och även fortsättningsvis arbeta med VFU, men i en betydligt mindre skala än tidigare, och ingå i VFU-teamet.

Linus Backlund, universitetsadjunkt

Kommer arbeta mot specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård. Kommer även, som det ser ut nu, att vara delaktig i olika sjukvårdsmoment och utbildningar i grundutbildningen för sjuksköterskor samt på Polisutbildningen.

Jonas Hellnevi, universitetsadjunkt 

Anställd för att jobba på akutsjukvårdsprogrammet. Är också inne och hjälper till med t ex simulering på ambulansprogrammet. Kommer att jobba mycket med kurserna Bedömning och omhändertagande i akutsjukvård 3 samt Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrofer på masterprogrammet för prehospital och intrahospital akutsjukvård.
 

Marie Lund, universitetsadjunkt

Specialistsjuksköterska i Diabetes. Kommer att vara kursansvarig för Kliniska färdigheter (Tillsammans med Eva Fransson) och kursansvarig för Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, Ohälsa och Sjukdom (tillsammans med Anneli Schröder).

Katarina Wessbo & Anneli Price, KTC-sjuksköterskor

Arbetar som KTC-sjuksköterskor. Roterande tjänst 50% tjänstgöring på Ortopedkliniken, SÄS och 50% på högskolan. Arbetet på högskolan innebär klinisk träning för studenter för att få tillräckliga kunskaper i praktiska färdigheter. Detta innebär i stora drag simulering, undervisning i praktiska moment och handledning.

Angelica Börjesson, universitetslektor

Kommer främst att arbeta i magistern för hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg.

Verksamhetsstöd

  • Sandra Sten Böll, utbildningsadministratör
  • Sofia Ekengren, utbildningsadministratör
  • Sanna Axelsson, ekonom