Polisprogrammet fullt utbyggt – har högst söktryck i Sverige

En bild på Lotta Dalheim Englund, chef för Polisprogrammet vid Högskolan i Borås

–  Polisprogrammet är nu fullt utbyggt med 576 polisstudenter fördelade på fyra terminer. Det är otroligt att se tillbaka på de senaste två åren som gått otroligt fort. Det har varit arbetsamt men också väldigt roligt hur vi tillsammans kunnat bygga upp detta från grunden, berättar Lotta Dalheim Englund, chef för polisutbildningen vid Högskolan i Borås.

Lokaler såsom grepphall, kriminallabb och det unika övningsområdet på Sagagatan har kommit på plats. Men redan nu finns planer på ännu fler utbildningsmiljöer, bland annat ytterligare en skjuthall.

– Att ha så pass många studenter hos oss fungerar, men vi har identifierat att vi är trångbodda. Vi behöver bland annat en skjutbana till, mer utrymme för grepp och fler kontor. Vi märker också att området på Sagagatan är för litet, så vi jobbar faktiskt med att bygga ännu en liknande lokal.

Just polisutbildningens övningsområden är något som ofta lyfts fram i olika sammanhang när man pratar om polisutbildningen i Borås.  

– Vår utbildningsmiljö på Sagagatan är något som vi är väldigt stolta över. Vi har fått till oss, bland annat från rikspolischefen, att vi har en av de mest unika övningsmiljöer han någonsin sett. Det är kul att kunna ge våra studenter möjlighet att öva i sådana miljöer.

Högst söktryck i Sverige

Trots att utbildningen ännu inte examinerat några studenter är Polisprogrammet vid högskolan den polisutbildning i Sverige med högst söktryck.

– Vi får vara ödmjuka i vår framgång eftersom vår första kull studenter går ut på aspiranttjänstgöring först i januari 2021. Då blir de, om allt går som det ska, färdiga poliser till sommaren. Så det är först då vi får det riktiga kvittot på hur bra poliser vi utbildar här, men jag frågar kontinuerligt studenter varför de väljer Borås och de säger att det framför allt är alla bra lärare som finns på utbildningen och våra övningsområden som lockar.

Utbildningen är så pass populär att Polismyndigheten vill att högskolan i framtiden tar emot fler studenter.

– Vi har fått frågan från myndigheten om vi har kapacitet att öka vårt intag med två klasser från och med hösten 2021, och det är något vi håller på och utreder just nu.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

I arbetet med att kunna ge studenterna en så bra utbildning som möjligt har mycket fokus lagts på den akademiska delen av utbildningen. En stor del av detta arbete har handlat om att bygga upp ett nytt huvudområde inom polisiärt arbete.

– Vi vill ge våra studenter en så bra utbildning som möjligt, vilket också var en viktig del i att bygga upp vårt huvudområde. Vad det innebär rent konkret är att vi vill ge möjligheter för poliser att söka vidare för att hos oss ta en kandidatexamen inom polisiärt arbete. Går allt som det ska välkomnar vi första kullen som vill läsa till en kandidat under våren 2022.

Arbetet innebär också att säkerställa att utbildningen är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Det går inte nog understryka den akademiska biten. Utbildningarna är förlagda vid högskolor och universitet av en anledning och det finns angivet i utbildningsplanen från Polismyndigheten att utbildningen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är något som är viktigt för oss som lärosäte, studenten, Polismyndigheten och hela samhället.

”Bästa polisutbildningen i Sverige”

Trots att Polisprogrammet på två år redan kommit långt finns det stora planer för framtiden.

– Vi har visionen om att bli den bästa polisutbildningen i Sverige. Vi träffar bland annat vår studentförening kontinuerligt och arbetar tillsammans med dem för att förbättra olika delar av utbildningen och har hela tiden blicken framåt mot nya möjligheter. Det kommer krävas ett hårt jobb, men tillsammans med alla våra medarbetare och studenter blir vi lite bättre dag för dag, avslutar Lotta Dalheim Englund.

Läs mer

Polisstudenter i Borås får högskoleexamen

Polisprogrammet