Rapport från Peer-Learning utbildningsdag

Hur gick det?

- Tack, det gick över förväntan. Det väckte stort intresse och även under samma förmiddag kom det e-post med önskan om att få delta. Till slut var det 140 anmälda!

Vad ville ni uppnå med utbildningsdagen?

- Det var att få ut och sprida information om Peer learning, en struktur och modell för handledning av framför allt våra grundstudenter i VFU. Anledningen var också att våra studenteter i T3 i vår reviderade utbildningsplan då skulle ut i VFU i kommunerna som inte tidigare haft dessa studenter eftersom det är en ny VFU.

Vilka är målgruppen?

- Dagen riktade sig framför allt till kommunens personal, men det var deltagare också från primärvård och sluten vård, grundvård och specialistvård. Jätteroligt!

Eftermiddagen gick på Zoom och på vissa arbetsplatser hade man samlats flera i mötesrum för att titta tillsammans på storbildsskärm. Programmet inleddes med redogörelse för modellen och den pedagogiska tanken bakom och de strukturerade läraktiviteter som är ett centralt inslag i modellen. Sen berättade handledare om hur de konkret jobbat med modellen i sina respektive verksamheter.

Vilka saker du tar med dig från dagen?

- Jag var förvånad och jätteglad över det stora intresset. Kanske var det Zoom som gjorde att så många kunde delta. Det blev låg tröskel att delta då man kunde göra det på distans från arbetsplatsen eller hemifrån och inte behövde ta sig till högskolan. Jag tänker att det stora intresset också vittnar om att det finns ett stort intresse och engagemang för studenthandledning hos våra samarbetspartners i vårdverksamheterna.

Blir det fler träffar?

- Det blir sannolikt aktuellt att ordna nåt liknande också framöver. Just nu har vi inget inplanerat. Att det ger ringar på vattnet har vi redan märkt. En chef hörde av sig nån dag senare och sa att de önskade mera av detta, vilket naturligtvis är jättekul. Det finns ett behov och det ska vi svara emot.