Rekordmånga sökte till vårterminen 2021

Förra året kom 4 545 ansökningar in till högskolans fristående kurser. I år är samma siffra 11 669. Flest sökande har kursen Socialrätt.

När det gäller programmen har ansökningarna ökat från 1 526 till 1 864. Flest sökande har programmet Sjuksköterskeutbildning.

Högskolan ger något fler kurser och program vårterminen 2021 jämfört med förra året. År 2020 gavs 9 utbildningsprogram och 65 kurser. Våren 2021 ges 12 utbildningsprogram och 71 kurser.

– Det är roligt att vi har så många sökande även denna ansökningsomgång! Vi har tagit fram ett kursutbud som passar för den som vill kompetensutveckla sig. Sedan beror ökningen säkert även på att samhället är i ett osäkert läge och då är det alltid bra att satsa på en utbildning, säger Mats Tinnsten, rektor.

Det finns fortfarande kurser och program som är öppna för sen anmälan