Status för projektet Edu-Tech

Knappt hade projektgruppen kommit igång med sitt arbete, efter den kartläggning som genomfördes hösten 2019, förrän coronapandemin slog till och behovet av digitala verktyg och stöd ställdes på sin spets. Projektgruppen fick rycka in för att stötta lärare och studenter när undervisningen i en hast skulle ske på distans. Själva projektet har trots detta rullat på i planerad takt.

Under våren formulerade och presenterade projektgruppen planen för Edu-Tech vid möten på A2 och A3 och med chefer på A1 och de har förmedlat material för spridning till lärare. Gruppen har tagit emot synpunkter och frågor från medarbetare i organisationen.

Anna Thorén och Anna Einerskog, projektsamordnare, berättar om arbetet:

– Det finns en gedigen förståelse för de behov som inte täcks av dagens stödfunktioner vid högskolan. Vi har noterat lärarnas behov av tjänster och samlat till en tjänstekatalog som vi just nu håller på att ta fram. Tjänsteutbudet kommer att paketeras i text och bild för att underlätta för lärare att avgöra vad för slags tjänst de behöver.

Uppdatering av teknik

När coronapandemin slog till fick lärosätena medel från regeringen för att snabbt kunna anpassa verksamheten till det nya läget.

– Med hjälp av dessa medel har vi kunnat uppdatera tekniken i delar av undervisningsmiljön. Detta är något vi fortsätter med under 2020-2021, samtidigt som vi ställer i ordning inspelningsstudior och andra funktioner.

28 september presenterade projektgruppen en delrapport för rektors lednings- och kvalitetsråd.

På grund av pandemin finns önskemål från delar av högskolan att Edu-Tech ska starta tidigare, men än arbetar projektgruppen på enligt ursprunglig plan mot en lansering under våren 2021.

Detta har genomförts inom projektet

  • Ett antal salar på D3 har uppdaterats med teknisk utrustning och KronoX har uppdaterats med information med vilka rum som kan bokas för E-möte. En manual för hur dessa salar bokas har tagits fram. Upprustning pågår fortfarande i lokaler på högskolan.
  • Inför terminsstart öppnade projektgruppen en Zoomlounge där studenter kunde ställa frågor inför kursstart och testa att Zoom fungerade med ljud och bild. Närmare 150 studenter besökte loungen.
  • Synpunkter och önskemål om uppdatering och inköp av teknisk utrustning har samlats in från medarbetare vid dialogmöten med lärare och på akademierna. 
  • Information om hur man använder Zoom och Power Point har spridits i organisationen.

Stöd under tiden projektet pågår

Lärare som behöver åtkomst till digitala verktyg och stöd som inte finns organiserat idag kan under projektets gång kontakta projektgruppen för Edu Tech:

Projektledare – Anna Einerskog
Medieproducent – Christian Eriksson 
AV-koordinator –  Mikael Lövgren
Systemexpert – Christian Mohr

Läs mer 

Läs nyheten från i maj 2020: Tyck till om framtida Edu-Tech (i nyheten finns även en film där rektor Mats Tinnsten förklarar syftet med Edu-Tech)