Fokus på nya behandlingsmetoder för cancer och medicinsk diagnostik

Nya metoder för diagnos och behandling – och på sikt en bättre vård – ska bli resultatet av det nya labbet, som beräknas stå färdigt i maj 2021. Labbet innebär en stor satsning på kliniknära forskning.

Labbet kommer att rymma utrustning för forskning med mikrovågor samt biomagnetiska sensorteknologier. Mikrovågsforskningen kommer inledningsvis att fokusera på nya behandlingsmetoder för cancer i huvud, hals och nacke, samt på icke-invasiv diagnostik av blödningar i hjärna och muskler, samt bröstcancer. För de biomagnetiska sensorerna planeras funktionella studier av hjärnan, med magnetencefalografi för patienter som bland annat lider av epilepsi och demens, samt studier av störningar i hjärtats rytm med magnetkardiografi.

Det nya labbet kommer att ge förbättrade möjligheter att samverka och bedriva patientnära forskningsprojekt för västsvenska forskare från klinik, akademi och företag.

– Det här är ett viktigt steg i helt rätt riktning. Tillsammans driver vi sjukvården framåt genom forskning i samverkan med andra starka aktörer, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Satsningen på labbet görs tillsammans med Tillväxtverket och är strategiskt mycket viktig för Västsverige. Labbet kommer att innehålla ett elektriskt och magnetiskt avskärmat undersöknings- och behandlingsrum där forskning ska bedrivas; det första i sitt slag utanför Stockholm. Projektet skapar långsiktiga förutsättningar för utvecklingen av forskningsområden som kräver den patientnära miljön. Nära samverkan mellan olika spetskompetenser är också en grundplåt för labbet.

De nyskapande medicintekniska verktyg som redan under nästa halvår kan börja användas i labbet kan göra stor nytta inom många områden, exempelvis inom neurovetenskap, onkologi, trauma, kardiologi och psykiatri.

Fakta

Samverkanslabbet kommer att bli totalt 36 kvm stort och består av ett magnetiskt avskärmat undersöknings- och behandlingsrum; ett så kallat MSR (Magnetically Shielded Room) som också är elektriskt avskärmat. Den elektriska avskärmningen krävs vid mikrovågsforskningen. Magnetisk avskärmning från omvärlden krävs för att de supraledande biomagnetiska sensorerna som används vid MEG (magnetencefalografi ) och MCG (magnetkardiografi) ska lyckas fånga upp de mycket svaga magnetfält som hjärnan och hjärtat avger. Sedan tidigare finns endast ett MSR som används för medicinsk forskning, på Karolinska Institutet i Stockholm.

Invigningen beräknas ske i maj 2021. Forskningslabbet kommer att ligga i Radiologiavdelningens lokaler på entréplan i nya Bild- och Interventionscentrum, Blå Stråket 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

MedTech West är en plattform för medicinteknisk forskningssamverkan med uppdrag att stärka den medicintekniska forskningen i Västsverige. Forskningsplattformen grundades 2009 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.