Akademichefens hälsning september

Jag tillträder i en period med både utmaningar och möjligheter. Pandemin som vi nu levt med i ett halvår gör att vi inte bara behövt förändra vårt sätt att arbeta. Förändringarna gör också att vi behöver hitta nya sätt att bevaka vår och våra studenters arbetsmiljö och förutsättningarna för att uppnå både akademisk kvalitet och en trygg och välfungerande vardag.

Våra antagningssiffror är hoppingivande och vårens resultat positivt. Därmed stärks förutsättningen för att vi ska ha resurser till verksamheten, men vi vet av erfarenhet att distansutbildningar inte har lika bra genomströmning. Det gör att ”kvarvaro” är en fråga som vi aktivt behöver arbeta med på olika sätt – även det kopplat till akademisk kvalitet och vår gemensamma arbetsmiljö.

Vi har också många ledningspersoner som är nya i sina roller över högskolan som helhet, och även hos oss på akademin har vi utöver mig som ny akademichef två nya sektionschefer på ingång, utöver studierektorer och planer på nya biträdande sektionschefer. Det ger ett tillfälle att tänka till kring hur vi arbetar och fundera på om det finns förändringar som kan stärka oss och göra arbetet mer givande. Flera sådana initiativ pågår också, både på högskolan centralt där exempelvis chefsrollerna diskuteras, och lokalt på akademin där vi inte minst ser behov av att få den utbildningsvetenskapliga miljön att fungera mer samlat. Det är arbeten där ni alla har era erfarenheter och er expertkunskap inom era områden att bidra med.  Det finns således mycket att göra och jag är glad och tacksam att ha fått ansvaret att göra det tillsammans med er.

Hälsningar
Martin G Erikson
Akademichef A3

Läs mer om Martin G Erikson

Nya akademichefen drivs av genuin nyfikenhet på människor