Bli testpilot i Canvas

Vy över Balderbyggnaden med träd i höstfärger

Det beräknas ta knappt två år innan Canvas är helt infört och används i alla högskolans utbildningar. I den första fasen, som inleds nu i höst, handlar det främst om att få de tekniska implementationerna på plats och redan till våren kommer testpiloterna att aktiveras.

Projektledare Hanna Markusson, avdelningschef vid Utbildningsstöd berättar mer.

– Många medarbetare på högskolan, både lärare och teknisk/administrativ personal, har redan god kännedom om hur Canvas fungerar och kan användas. Det finns också många som längtar efter en ny och modern lärplattform. Vi vill i projektet självklart ta till vara på alla dessa kompetenser, erfarenheter och förhoppningar.

– Vill du delta som testpilot, med start under början av vårterminen 2021, så är du välkommen att kontakta mig.

I projektgruppen för införandet av Canvas ingår flera av högskolans funktioner.

Läs mer

Läs tidigare anställdnyhet kring lärplattformen (januari 2020)

Kontakta Hanna Markusson