Claes Lennartsson tackar för sig

Claes Lennartsson

Jag gör idag min sista arbetsdag som tf akademichef vid A3. Det känns bra, jag vet att Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT har så mycket kompetens och kraft, så många kunniga och på olika sätt starka människor och miljöer som bidrar tillsammans till den dagliga verksamheten och det fortsatta utvecklingsarbetet. Jag ser just nu i dagarna att vi har ett relativt stort antal intressanta sökande till flera utlysta lärartjänster – det vill säga, vår akademi och vår högskola är en arbetsplats och en akademisk miljö som väcker intresse när man ser sig om efter nya utmaningar i sin karriär. Det är mycket glädjande. Vi har också ett stort antal studenter som vill gå våra utbildningar och därigenom bidra till kunskapsutveckling och med sikte på att i nya eller uppdaterade yrkesroller också bidra till en positiv hållbar samhällsutveckling.

Just det senare, en positiv hållbar samhällsutveckling, är annars just nu tycker jag själv lite svårare att se som näraliggande. När jag ser mig om i världen är det tvärt om mycket som pekar på att vi har mycket stora utmaningar framför oss. Två läsefrukter från sommarens avkopplande stunder med bäring på dessa utmaningar vill jag dela med mig av. Det är dels ”Tillbaka till Reims” av Didier Eribon, dels ”The progress of this storm” av Andreas Malm. Båda ger på sitt sätt, men med helt olika fokus, viktiga perspektiv och insikter kring vår prekära belägenhet, både med hänsyn till fortsatt ökande klyftor och sociala orättvisor, och med hänsyn till den klimatkris som fördjupas och förvärras vecka för vecka.

Mina underbara kollegor skriver i sin hälsning till mig att ”fortsättning följer”, och det har de förstås helt rätt i. Jag hoppas att detta kan utsträckas till att inkludera alla mina kollegor vid A3. Jag är förstås fullt medveten om att det finns en mängd olika synpunkter och värderingar av min arbetsinsats i den här rollen som jag nu lämnar. Det jag har gjort, i det som förhoppningsvis har gynnat vår akademi, har inte varit möjligt utan det stöd som jag har haft, och utan det samarbete som vi har utvecklat i stort och smått inom A3. Det som har varit av sämre kvalitet kan jag gott bära ansvaret för själv, utan att dela med mig av till andra.

Med detta önskar jag helhjärtat vår akademis nye chef, Martin G Erikson, Välkommen och Lycka till i uppdraget!

Tack för denna tid!