Fler möjligheter för utbyte med Uganda

– Det är det här vi har strävat efter, vi vill nå ut till fler. Vi tror att internationella erfarenheter stärker hela vår verksamhet, säger Veronica Trépagny, projektsamordnare vid högskolan.

Samarbetet med Makerere University har pågått sedan 2015 genom ett Sida-projekt, där fokus är handledare och forskningsstärkande aktiviteter, som gemensamma onlineseminarier. Detta samarbete är nu förlängt till 2022.

Sedan i våras har högskolan även finansiering inom Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) där även studenter, lärare och andra personalkategorier som t.ex. bibliotekarier, administratörer eller kommunikatörer har möjlighet att göra utbyten. Dessutom har högskolan också fått beviljat medel från Linnaeus-Palme som möjliggör utbyten för studenter och lärare.

– Tyvärr har de nya möjligheterna krockat med coronapandemin. Vi hade, som tur är, inte planerat för några utbyten nu i höst eftersom planeringstiden är ganska lång, man vet ju inte hur reserestriktionerna kommer att se ut framöver, så det är klart att det kommer med utmaningar. Men att vi nu har de här tre avtalen är positiva besked!

Varför är det viktigt med internationella utbyten?

– Globala utmaningar behöver ibland lokala lösningar. För att hitta dem behöver man i vissa fall besöka andra länder och ta del av andras erfarenheter, vissa saker behöver man se och uppleva på plats. Det lilla hänger ihop med det stora.

– Vi lär oss väldigt mycket av våra partners. Dessutom får den som åker, och stannar, lite längre med sig en stor ödmjukhet, säger Veronica Trépagny.

Läs tidigare nyheter

Afrikas första iSchool kopplar upp sig

Läs mer om utbyten med andra länder

Högskolan har utöver de samarbetena ovan även andra avtal för utbyten inom Linneaus-Palme och ICM. Läs mer via länkarna nedan.

För medarbetare

För studenter

Är du anställd på högskolan och inspirerad att göra ett utbyte? Kontakta International Office