Granskning av kvalitetssystem för forskning närmar sig mål

För ett år sedan startade UKÄ en pilotgranskning av kvalitetssystem för forskning. Högskolan i Borås anmälde sig tillsammans med Högskolan Väst och Linnéuniversitetet till pilotomgången.

– Högskolan har genomfört ett stort och viktigt arbete under de senaste åren, vilket vi oberoende av UKÄ:s beslut kommer att ha stor nytta av. Att vara med i piloten innebär att vi har fått möjlighet att komma in i den här processen tidigt. Processen innebär ett lärarande både för högskolan och för UKÄ, säger rektor Mats Tinnsten.

Tidigare i veckan kom delningen från UKÄ:s bedömargrupp. Delningen innehåller inte något förslag till sammanvägt beslut för Högskolan i Borås. Arbetsgruppen på högskolan arbetar nu med att faktagranska delningen, ett viktigt arbete inför UKÄ:s bedömning. Delningen är ett arbetsmaterial och kommer därför inte att spridas, säger Kim Bolton, som leder arbetsgruppen:

– Enligt planen ska UKÄ fatta beslut den 6 oktober, och därefter kommer vi att gå ut med information till medarbetare. Vi kommer då att bjuda in till diskussion av resultatet och hur vi avser att fortsätta att utveckla och förbättra vårt kvalitetssystem.

Mer om granskningen

UKÄ:s bedömning är inte en bedömning av forskningen som sådan utan av lärosätenas kvalitetssystem. Forskningens kvalitet bedöms på annat sätt, till exempel genom peer review.

Högskolan i Borås kvalitetsprocess för forskning