Högskolan anordnar begränsat högskoleprov

En del av en sida från ett högskoleprov

Provet genomförs den 25 oktober och anmälan är öppen 25 september–1 oktober/när platserna fyllts. Endast de som saknar giltigt provresultat kommer att kunna anmäla sig. Platserna fördelas i turordning till de som anmäler sig. Betalning måste ske i samband med anmälan.

Planeringen för genomförandet på högskolan har påbörjats.

Lyssna på rektor Mats Tinnsten i P4 Sjuhärad när han berättar om förberedelserna inför provet