Inblicksfrågan: Vem kom på idén med coronaaffischerna?

Frågan lyder i sin helhet:

“I wonder what you were thinking with the Corona posters? Nearly 6000 dead in Sweden and the impression given is that the whole thing is some kind of joke. Oh yes and then a spotify list .Bad taste in my opinion and trivialising social distancing. If this was a company the person behind it would be sacked. Please let us know whose idea it was; I am curious.”

Kommunikationschef Annie Andréasson svarar:

– Vi tar väldigt allvarligt på att göra det vi kan för att minska riskerna för smittspridning. Ett sätt är att försöka få de som besöker våra lokaler att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så här långt in i pandemin kan det kännas svårt för en del att hålla ut och fortsätta att till exempel hålla avstånd eller tvätta händerna. Och därför behöver vi påminna om att varje person måste ta ett eget ansvar och vi behöver göra den påminnelsen på ett sätt som väcker uppmärksamhet.

– Medarbetare på min avdelning har tillsammans med projektgruppen för corona och vår reklambyrå arbetat fram idén och den är förankrad i högskolans ledning. Valet att använda kända låtar gjorde vi för att få folk, och framför allt våra studenter, att läsa skyltarna och att prata om dem. Vi har fått mycket positiv respons det här greppet, men vi beklagar givetvis om någon uppfattar det som att vi ser på pandemin som ett skämt. Det gör vi verkligen inte! Vi är många som arbetar tillsammans kring coronasituationen med syftet att minimera risken för smittspridning!