Nominera din kandidat till Årets alumn 2020

Högskolans prorektor Kim Bolton är ordförande i jurygruppen och han menar att Årets alumner ska vara två personer som har presterat något utöver det vanliga i sin karriär.

– Vi vill uppmärksamma personer som har gjort värdefulla regionala, nationella eller internationella prestationer eller insatser efter sina studier. Vi vill också att de ska vara ambassadörer för Högskolan i Borås och allmänt goda förebilder, säger Kim Bolton.

Ett grundläggande kriterium för att erhålla utmärkelsen är att kandidaten ska ha klarat minst 60 högskolepoäng (eller 40 poäng enligt den examensordning som gällde före 2007), vid Högskolan i Borås, vilket motsvarar ett års heltidsstudier. Det är även starkt meriterande om kandidaten har en examen från Högskolan i Borås.

”Stolthet hos båda parter”

– Att dela ut en utmärkelse för Årets alumn är ett sätt för oss som lärosäte att uppmärksamma framgångsrika alumner och visa att våra tidigare studenter alltid kommer vara en viktig del av Högskolan i Borås. Jag är övertygad om att det också bygger stolthet hos båda parter och stärker högskolans varumärke genom att uppmärksamma tidigare studenter som har gjort betydande insatser, säger Kim Bolton.

Utdelningen är planerad att äga rum i samband med Days of Knowledge den 1 december och tillkännagivandet sker i november.

Nomineringsperioden pågår mellan 1-30 september och du skickar in ditt bidrag via ett formulär på högskolans webbplats.

Läs mer här och nominera din kandidat