Idag tillträder Martin G Erikson som akademichef på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Martin har sedan starten av sin anställning på Högskolan i Borås varit involverad i kvalitetsfrågor kring forskning och utbildning, där också högskolepedagogiken genom åren blivit ett allt större intresse även forskningsmässigt.
– Den akademiska kvaliteten i både forskning och utbildning har en mycket nära koppling till högskolepedagogiken. Kvalitetsfrågor och högskolepedagogik är två sidor av samma mynt, menar Martin.

Efter uppdraget som ordförande i FoU-nämnden i två perioder fick han uppdraget som sektionschef för Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF), vilket är den roll han kommer närmast ifrån.

– På senare år har jag kunnat förena båda sidor av myntet, kvalitetsfrågor och högskolepedagogik, genom de uppdrag jag haft, först i FoU-nämnden och sedan som sektionschef. Samtidigt har jag haft ett stort intresse för de strategiskt övergripande frågorna och det ser jag fram emot att få lägga mer av min tid på som akademichef, fortsätter Martin.

Läs hela intervjun med Martin G Erikson som publicerades i maj 2020 i samband med tillkännagivandet av tillsättningen av Martin som akademichef