Ny policy tydliggör högskolans kommunikationsarbete

Campus i höstfärger

Kommunikationschef Annie Andréasson berättar:

– Sedan i våras har högskolan en ny vision och därför behövde vi skriva om policyn så att den passar den nya visionen. Det var många år sedan den reviderades så den behövde ses över och det har hänt mycket vad gäller kommunikationsarbetet de senaste åren. Det visade sig dessutom när vår kvalitetsmodell för utbildning granskades, att många i vår organisation inte kände till hur vi jobbar systematiskt med kommunikation. Revideringen och remissförfarandet har varit ett sätt att involvera och informera om kommunikationspolicyn i organisationen.

Vad skiljer från den tidigare policyn?

– Vi har i stort sett skrivit om hela dokumentet. Det framgår tydligare nu att policyn sätter ramen för högskolans underliggande strategier, planer, riktlinjer och rutiner inom kommunikationsområdet. I policyn får du reda på syftet med vårt kommunikationsarbete, ansvarsförhållanden och hur vi jobbar med kanaler och målgrupper.

Vad innebär det för medarbetarna?

– Det är viktigt att alla medarbetare känner till att vi har en kommunikationspolicy och att man kan hitta den på högskolans anställdwebb. I policyn står bland annat att vi, alla medarbetare på högskolan, har ansvar för att bidra till en god kommunikation. Att vi har ett ansvar att söka den information som vi behöver för att utföra vårt arbete.

Läs kommunikationspolicyn