Inblicksfrågan: Om upprustningen av gymmet

Frågan lyder:

”Hur går det med planerna för gymmet? Vad hände efter uppstartsmötet i vintras?”

Markus Lindström, HR-specialist, svarar:

– Underlaget för utrustning av gymmet färdigställdes i det närmaste innan coronautbrottet i våras. Den planering som skulle ske med leverantör fick skjutas upp. Nu har vi återupptagit arbetet. Vi håller på att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandlingen för att få så bra utrustning som möjligt. Avsikten är att byta ut all utrustning i gymmet.

Går det att säga något om när upprustningen kan genomföras?

– Nej, dels måste vi göra själva upphandlingen och sen måste hänsyn tas till leveranstider.

Frågor och synpunkter kring gymmet kan lämnas till Marcus Lindström.