Nya pluggplatser på campus

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Obs! Tänk på att hålla avstånd till varandra i högskolans lokaler.

Studenter har tidigare efterfrågat fler ytor i högskolans lokaler att studera på – både i grupp och enskilt, samt ytor där det går att umgås. Högskolan har tillsammans med hyresvärden Akademiska Hus och Studentkåren i Borås hörsammat önskemålen.

Vi följer med Henrik Werner och Cecilia Hallgren från avdelningen Campus och hållbarhet på en rundtur bland de nya ytorna.

Öppna ytor och grupprum

Korridoren i D3 (tredje våningen i D-huset) har fått en ordentlig makeover. Nu är den ljus och luftig med flertalet grupprum och öppna sitt-ytor.

̶  Det som tidigare var en mörk, trång korridor med kontor, med lågt till tak, är numera en öppen yta för studenter, säger Henrik Werner.

Där finns flera grupprum i olika storlekar, tillgängliga att boka i KronoX från terminsstart. Det minsta har sex och det största 16 platser – alla grupprum har videoutrustning.

̶  Vi har också återbrukat, så stolarna i dessa ytor är gamla stolar som vi har klätt om, säger Cecilia Hallgren.

Ny digital tentamenssal

Sal E308 var tidigare två salar med stora renoveringsbehov. Nu är det en stor sal där det går att ha digital tentamen. Salen har 70 platser och varje bord har tillgång till el. Dessutom har fönstren modifierats så att nästan inget ljud från trafikleden Kungsgatan, som passerar utanför, tränger in.

Platser med utsikt

I J- och M-huset har den härliga utsikten tagits tillvara. Det finns nya sitt-ytor på rad på våning 3 och 4 och på våning 5 finns fåtöljer för den som vill sitta enskilt.

̶  Det är ett kontinuerligt arbete för oss att se över campus, det blir vi aldrig färdiga med. Och vi prioriterar den här typen av ytor för studenter där de kan plugga och vara tillsammans, säger Cecilia Hallgren.