Så påverkar budgetförslaget högskolan

Takbeloppet för år 2021 hamnar på 532,0 miljoner kronor, utöver det får vi 42,1 miljoner kronor för särskilda satsningar. Det är satsningar för att ge fler möjlighet att studera, i likhet med de satsningar som skett under det gångna året på exempelvis bristyrken, livslångt lärande, behörighetsgivande utbildningar och utbildning på avancerad nivå.

– Det är egentligen inte så stor skillnad från år 2020. Det är en fortsatt utbyggnad i linje med satsningarna som infördes 2020 och de gäller alla lärosäten. Det beror på effekterna av Covid-19 och att fler unga går utan arbete, säger Magnus Bergenholtz, controller.

Rektor Mats Tinnsten tycker att budgeten är positiv och kommer i ett bra läge för högskolan.

– Satsningarna var aviserade sedan tidigare, så vi har planerat för dem men i och med detta så har planeringsförutsättningarna blivit än tydligare. Det är också bra att flera av satsningarna sträcker sig flera år framåt vilket ger oss bättre förutsättningar för vår långsiktiga planering.

– Budgetförslaget innehåller inte någon ökning av vårt forskningsanslag, men jag förväntar mig att det kommer i forskningspropositionen, säger han.

Läs mer

Hör rektor kommentera budgetpropositionen i P4 Sjuhärad. Spola fram till 2:74:05. 

Läs budgetförslaget