Tillgänglighet – viktigt för dig som publicerar på webben

Person som tittar på laptopskärm

Om ett par veckor träder alltså en ny lag kring webbtillgänglighet i kraft för alla offentliga webbplatser i Sverige. Det handlar framför allt om att vi som myndighet måste anpassa vår digitala kommunikation så att den är tillgänglig för alla, även personer med till exempel nedsatt syn-, hörsel- eller kognitiv förmåga.

Den digitala kommunikationen omfattar våra webbplatser inklusive det som publiceras på webbsidor såsom bilder, pdf-filer, videofiler och ljudfiler.

Exempel på anpassningar är:

  • Webbsidor och pdf-filer är kompatibla med skärmläsare som kan läsa upp innehållet för synskadade.
  • Videoklipp på webbplatsen är försedda med undertext (textremsa) för att möjliggöra att en person kan ta till sig informationen utan ljud.

Hur påverkar detta mig?

Om du publicerar innehåll på högskolans webbplats eller i någon annan av högskolans digitala kanaler måste du ha kunskap om hur du gör din information tillgänglig. Du har ett ansvar för att ta del av informationen om tillgänglighetsdirektivet och agera i det som gäller för dig. Information fylls på löpande på de olika webbsidorna (även efter 23 september).

Det pågår just nu ett arbete med att ta fram handlingsplaner för hur högskolan ska arbeta med frågorna framöver.

Detta innebär tillgänglighetsdirektivet

Specifikt kring webbsidor

Så här jobbar vi med tillgänglighet på högskolans webb

Specifikt kring pdf-filer

Är du sidansvarig för en webbsida där det finns en pdf som inte är tillgänglig enligt de nya direktiven? Då kommer du att bli (eller kanske har du redan blivit) kontaktad för att åtgärda pdf-filen genom att göra något av följande:

  • Göra om pdf-filen till en tillgänglig pdf-fil.
  • Lägga upp informationen direkt på webbsida istället för i pdf.
  • Ta bort pdf-filen helt.

Skapa tillgängliga PFD-filer

Specifikt kring video- och ljudfiler

Video- och ljudfiler (oftast poddar) ska vara textade. Just nu inväntar vi en upphandling som SUNET gör gällande manuell och automatisk textning i HB Play.

Tillgänglighet ljud och bild