3 maj införs nytt sätt att anmäla sig till tentamen

Student ligger i soffan med dator

I dag anmäler du dig till tentamen i Ladok. Detta ändras från och med den 3 maj. Då ska du istället anmäla dig i KronoX senast 10 dagar innan tentamenstillfället.  

Du måste dock fortfarande registrera dig till din kurs i Ladok. Kursregistrering är ett krav för att kunna anmäla sig till tentamen.

Mejl med information och påminnelse

En nyhet är att du tack vare det nya systemet kommer att få ett mejl när anmälan öppnar, ett mejl med påminnelse före sista anmälan samt ett bekräftelsemejl när du anmält dig.

Är du berättigad till särskilt stöd vid tentamen så kommer det också att vara möjligt att redan vid anmälan till tentamen registrera vilket stöd du har rätt till.

Läs mer

Läs mer om tentamen/examination (observera att sidorna inte uppdaterats med information om KronoX ännu, det görs inför 3 maj)