Ett masterprogram i resursåtervinning blir tre – för att möta framtidens behov

Två personer arbetar i biotekniklabbet

Anita Pettersson, är professor och koordinator för de tre nya masterprogrammen i resursåtervinning: Polymera material i den cirkulära ekonomin, Bioteknik och bioekonomi samt Hållbara energitekniska processer. Här svarar hon på frågor om de nya programmen:

Varför gör ni den här förändringen i

utbildningsutbudet?

– Tidigare har vi haft ett masterprogram med tre inriktningar, och då var vi tvungna att ha samma ingångskrav för alla tre inriktningarna. Nu har vi möjlighet att sätta olika ingångskrav för de olika programmen, vilket gör att fler kan gå en masterutbildning utan att behöva komplettera med mer studier innan. För studenterna blir det också tydligt från början vilka kurser de kommer att läsa, de kan välja efter intresse och lättare vara med och utforma sitt eget program.

Ett av de nya masterprogrammen är polymera material i den cirkulära ekonomin. Vad innehåller det, vem passar det och vad kan utbildningen leda till?

– Att utveckla nya material och metoder för att komma ifrån de traditionella, råoljebaserade och inte miljövänliga är viktigt. Likaså att få in användandet av plast i en cirkulär ekonomi, att se till att återvinningen av plast ökar och göra nya material av den gamla plasten. Det är vad detta masterprogram fokuserar på, och här är textiler viktigt. Det passar den som ett intresse av att utveckla polymera material och som är intresserad av kemi. Efteråt kan man till exempel jobba inom någon av de många industrier som utvecklar polymera material, som till exempel textilier från förnyelsebara råvaror. Eller varför inte satsa på en forskarkarriär?

Det andra nya masterprogrammen är bioteknik och bioekonomi. Vad innehåller det, vem passar det och vad kan utbildningen leda till?

– Det här programmet fokuserar på hur vi kan producera tillräckligt med hållbara livsmedel, djurfoder, material och energi till världen, hur vi med hjälp av bioteknik kan bidra till ett hållbart samhälle och skapa jobb och affärsmöjligheter. Det passar dig som vill bli en global samhällsbyggare som forskare, ingenjör eller inom management.

Det tredje nya masterprogrammet är Hållbara energitekniska processer. Vad innehåller det och vad kan det leda till?

–     I dag produceras enorma mängder av avfall och andra restprodukter, samtidigt som världens energibehov stadigt ökar. Att plocka ut och använda den lagrade energin ur dessa avfall och på samma gång omvandla resterna till produkter som till exempel gödning och jordförbättring kan vara lösningen. Detta masterprogram vänder sig till dig som vill vara en del av tekniksprånget mot en cirkulär ekonomi och mer hållbara energisystem som forskare, ingenjör eller inom management. 

– Studenterna är väldigt efterfrågade på arbetsmarknaden, det genomsyrar alla tre programmen. Många jobb finns inom industrin och det finns även en stor efterfrågan på doktorander.

Hur ser framtiden ut för ämnet resursåtervinning?

– Den ser väldigt bra ut, det är så mycket som behöver göras. Vi har redan kommit långt i Sverige, men mycket återstår och i många länder har man knappt börjat eller inte börjat alls.

Men det är ett ämne på frammarsch även utanför Sverige?

– Ja, och det behövs om vi ska värna om vår jord. Vi måste stoppa klimatförändringarna innan vi förstört så mycket att vi inte längre har någonstans att bo. 

Att välja ett av högskolans nya masterprogram i resursåtervinning är alltså en viktig insats för jorden och människans framtid?

– Ja, genom att gå något av våra unika program i resursåtervinning kan man göra en viktig insats samtidigt som man har goda karriärmöjligheter, både i Sverige och internationellt. Det finns ett stort behov av de här kunskaperna, nu och i framtiden.

Sammanfattningsvis, varför ska man välja en masterutbildning i resursåtervinning på Högskolan i Borås?

– Det är en utbildning som bara finns hos oss, vi ligger i framkant på området i världen. Det är en väldigt bra, intressant och rolig utbildning som studenterna ger toppbetyg. Den ger också studenterna ett värdefullt internationellt nätverk, eftersom många kurskamrater kommer från andra länder. Till skillnad på från många större universitet finns på högskolan i Borås också en mer familjär känsla och givande relationer mellan studenter och lärare. Här står dörren alltid öppen, vilket skapar en trygghet. Vi erbjuder en väldigt inspirerande miljö och en utbildning i toppklass – som låter studenterna göra skillnad i världen, säger Anita Pettersson.

 

Om programmen

Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin

Examen: Masterexamen (120 hp)
Ort: Borås
Omfattning: Heltid 100 %

Läs mer om programmet i resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin 

Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi

Examen: Masterexamen (120 hp)
Ort: Borås
Omfattning: Heltid 100 %

Läs mer om programmet i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi 

Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer

Examen: Masterexamen (120 hp)
Ort: Borås
Omfattning: Heltid 100 %

Läs mer om programmet i resursåtervinning - hållbara energitekniska processer 

Läs mer

Om resursåtervinning