Förändringar i studenters anmälan till tentamen

Studenter ska fortfarande kursregistrera sig i Ladok, men anmälan till tentamen sker från och med den 3 maj i KronoX. Detta gäller samtliga tentamina som administreras centralt: salstentamen, Zoom-övervakad tentamen i PING PONG samt digital tentamen i WiseFlow oavsett övervakning eller inte.

– En fördel med bytet till KronoX är att studenterna kommer att få mejl när anmälan till tentamen öppnar, ett mejl med påminnelse två dagar före sista anmälningsdatum samt ett bekräftelsemejl när de anmält sig, berättar Mattias Hjertén, administratör på Studentcentrum.

Studenterna måste fortfarande anmäla sig till tentamen senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

I samma veva som bytet av anmälningssystem för tentamen sker, sker också en förändring av det Ladok som studenterna möter. Gränssnittet ändras och namnet byts till ”Ladok för studenter”.

Läs mer

Ta del av information om tentamen/examination för studenter (observera att sidorna inte uppdaterats med information om KronoX ännu, det görs inför 3 maj)

Alla medarbetare är välkomna att delta i öppna visningar av det nya gränssnittet i Ladok för studenter.