Hjälp med Microsoft Word

När du skriver en längre inlämningsuppgift, som exempelvis din uppsats, finns det så mycket annat att lägga tid och energi på än att bråka med ordbehandlingsprogrammet. Jobbar du i Word har vi här sammanställt en lista över resurser du kan använda för att lösa de vanliga problemen, som exempelvis sidnumrering och innehållsförteckning. Alla filmer som länkas till nedan är skapade av Åsa Kronkvist som är IKT-pedagog på Högskolan i Kristianstad.