Inblicksfrågan: Digitala träningspass

Frågan lyder: ”Jag har sett att många arbetsgivare erbjuder sina anställda livesända digitala träningspass – är det något högskolan har möjlighet till?”

HR-chef Marie Granberg Klasson svarar:

– Vi har undersökt möjligheten med vår företagshälsovård Previa men de har tyvärr inget att erbjuda kring detta. 

– När det gäller träningspass finns det dock en hel del material att hämta på YouTube, men eftersom det är privata företag som har reklam i sina filmer kan vi inte hänvisa till någon specifik extern part där. Det bästa är att själv undersöka vad som passar utifrån det egna behovet.

PausIT

Ett tips är också att använda sig av det pausprogram som finns på alla högskolans datorer. Programmet heter ”PausIT” och finns att hitta via HB-menyn och ”Tools and Accessories” på datorn.

Tänk på att programmet inte startar automatiskt efter att din dator varit avstängd, utan då måste du starta det på nytt.

För att kunna starta programmet hemifrån behöver du:

  1. Logga in på datorn
  2. Ansluta med VPN
  3. Göra en OES-inloggning
  4. Gör en refresh på ZENworks-ikonen
  5. Starta PausIT