Lämnar över stafettpinnen

Året 2020 grusades de planer som fanns för att fira Årets studentstad av coronapandemin. Men Amanda Johansson, ordförande för Studentkåren i Borås, är inte speciellt bedrövad över detta. Hon ser istället ljust på framtiden.

Vad tänker du om utmärkelsen Årets studentstad rent generellt?

– Jag tycker det är en superrolig utmärkelse som blir en morot för många studentkårer och städer som har universitet och högskolor att bilda samarbeten. Blotta möjligheten att det finns en chans att ansöka till att bli Årets studentstad påverkar städer att samverka för studenters bästa.

Hur tror du att det påverkar en stad att få utmärkelsen?

– Det blir en belöning för allt arbete olika samarbetsaktörer kämpat för, ofta i flera år. Här i Borås har ju näringslivet, högskolan och staden samverkat med Studentkåren i Borås i många år och de senaste åren dessutom mer strukturerat med en styrgrupp och arbetsgrupper. För mig betyder inte utmärkelsen att vi är perfekta, men vi har kämpat och kommit en god bit på väg i rätt riktning. Den är en stämpel på att det vi gjort hittills är bra och nu ska vi fortsätta arbeta för att bli en ännu bättre studentstad.

Amanda Johansson, ordförande för Studentkåren i Borås.

Vad hade du helst sett att vi hade gjort för att uppmärksamma att Borås är Årets Studentstad?

– Om vi inte hade haft en pandemi? Ja, då hade jag självklart velat att vi firat stort under hösten 2020 när många nya studenter skulle kommit till Borås – en stor fest eller konsert för att uppmärksamma utmärkelsen. Men sen hade jag gärna sett olika samverkanshändelser mellan studenter, näringsliv och kulturliv som utvecklat vårt samarbete. En mix av evenemang och informationsspridning som gynnar studenter skulle varit bra. Ett exempel på ett evenemang skulle kunna vara en kulturnatta, det tror jag många studenter skulle uppskatta. Angående informationsspridning så gjordes ju faktiskt magasinet Årets studentstad med bra information, inte minst för nya studenter. Det är jag glad för.

Vad tänker du om framtiden?

– Helt ärligt, visst är utmärkelsen Årets studentstad något som Borås ska vara stolta över. Men det viktigaste är ändå den samverkan som pågått under flera år – alltså samarbetet mellan kåren, näringslivet, högskolan och staden. Jag ser fram emot att det samarbetet fortsätter och utvecklas. För mig finns det heller inget som säger att vi inte kan göra något roligt, kanske en konsert, när pandemin är över. Men det viktiga finns i det som vi redan gör – att vi hela tiden fortsätter utveckla vårt samarbete för att studenter ska ges chansen till en bra studietid. Vi vill göra Borås som studentstad så känd att folk tänker: ”Hit vill jag flytta, här vill jag plugga och här vill stanna kvar och arbeta efter studierna”.

Fakta om Årets studentstad

Läs mer om