Nationell enkät om sexuella trakasserier

Syftet med den nationella forskningsstudien är att etablera forskningsbaserad kunskap om förekomst och konsekvenser av genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin, bland både studenter och anställda. Detta är den första studien i sitt slag i Sverige.

Under vecka 17 skickas enkäten till ett slumpmässigt urval av studenter, doktorander och anställda vid landets högskolor och universitet. I gruppen anställda räknas både lärare och administrativ personal.

Respektive lärosäte kommer under hösten 2021 att kunna beställa ett resultat av enkäten på lärosätesnivå. En rapport för hela sektorn är tänkt att presenteras i mars 2022.

Nolltolerans vid Högskolan i Borås

Vid Högskolan i Borås är det nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkningar.

– Det är väldigt positivt att vi nu genomför denna viktiga studie och jag vill uppmana alla studenter som blir utvalda att fylla i enkäten. Ju högre kvalitet i enkäten, desto större kommer dess genomslag att bli och desto bättre material får vi att arbeta utifrån, säger Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås.

På studentwebben finns information om vad diskriminering, trakasserier eller negativ påverkan på studiemiljön genom kränkning innebär. Om du upplever dig utsatt för något, kontakta en anställd vid högskolan, studentombudsmannen, studenthälsan eller någon annan person som du har förtroende för.

Studien är en del av det forsknings- och samverkansprogram som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Enkäten genomförs i samarbete med SCB, som står för utskick och insamlande av data.

Läs mer

Mer information om den nationella forskningsstudien.

Frågor och svar om den nationella forskningsstudien.

Organisationer som ger stöd vid sexuella trakasserier.

Läs mer om diskriminering, trakasserier eller negativ påverkan på studiemiljön genom kränkning.