Nya teknikutbildningar rustar studenter för framtiden

Studenter arbetar med robot

De nya programmen är Maskiningenjör - Automation och AI och en ny specialisering inom digitalisering på programmet Industriell ekonomi - affärsingenjör.

Automation och AI – viktig utveckling att hänga med i

Magnus Bengtsson är programansvarig för maskiningenjörsprogrammet. Han menar att den nya utbildningen är viktig för att studenterna ska vara förberedda för kommande samhällsutmaningar.

– Sverige ligger några år efter när det gäller automation och artificiell intelligens (AI). Vi har skapat den här utbildningen för att våra studenter ska ha möjlighet att ligga i framkant när det gäller AI, digitalisering och de utmaningar som samhället står inför, berättar Magnus Bengtsson.

– För att kunna leverera ingenjörer som ligger i framkant behöver vi utbildningar som tidigt fångar upp behovet av utveckling inom automation och AI redan i grundutbildningen.

Robotar och nya kurser ger kombinerad kunskap om rörelse och elektronik

Magnus Bengtsson menar att en av nycklarna är att låta maskiningenjörsstudenterna arbeta med mindre robotar för att testa sina kunskaper inom automation.

– Vi behöver metoder för att accelerera möjligheten att lära sig hantera och programmera reglertekniken i olika sorters robotar. Då kan studenterna tidigt hantera elektronik, mikrodatorer och till slut bygga egna robotar, säger han.

För att kunna arbeta med avancerad teknik inom automation och AI krävs kurser som lägger grunden för kunskaper som kombinerar både rörelse och elektronik.

– Samlingsnamnet för detta brukar kallas mekatronik. Det är en kombination av förståelse för kroppens rörelse, mekanik, och elektroniken och mikrodatorn som styr roboten. Därför har vi skapat en kurs som specifikt beskriver och ger färdigheter inom området.

Blivande affärsingenjörer förbereds också för teknikutvecklingen

Även utbildningen Industriell ekonomi - affärsingenjör har en nyhet som ska förbereda de blivande ingenjörerna inom den digitala och tekniska utvecklingen.

– Även för en affärsingenjör krävs kompetens inom digitalisering för att möta industrins kompetensbehov och den tekniska utvecklingen. Studenterna lär sig bland annat att hantera stora datamängder och driva utvecklingsarbete inom digitalisering. Det är inte bara viktigt för det egna arbetet, utan också viktigt i samarbete med andra roller på arbetsplatsen, berättar Bo Månsson, programansvarig för utbildningen.

Etiska aspekter av digitalisering

Ett problem inom området artificiell intelligens, som studenterna behöver rustas för, är den snabba utvecklingen inom förfalskad information och deep-fake.

– Den stora utmaningen idag när det gäller vår nya teknik inom AI är att det går att fuska och förfalska information på ett sätt som varit otänkbart tidigare. Idag kan vi med ganska stor precision och trovärdighet fejka videor på kända personer som pratar och liknande, något som kallas deep-fake. Det är också något som vi kommer att ta upp på programmet, säger han.

Förbereds för en framtid inom industrin

– När studenterna på maskiningenjörsprogrammet är färdiga efter tre år kommer de till exempel kunna jobba med tekniska lösningar inom industrin. Inom fordonsindustrin kan det till exempel handla om att programmera självkörande bilar. Man kan också arbeta inom processindustrin för olika lösningar som rör automation och människans samarbete och interaktion med robotar, berättar Magnus Bengtsson.

Även affärsingenjörerna förbereds för en framtid inom industrin, där utvecklingsprocesser och förbättringsarbete är i fokus. 

– Studenterna förbereds för att jobba teambaserat för att lösa problem med moderna verktyg, såsom AI och automatisering. De kommer också vara förberedda på att hantera databaser med artikeldata, där målet är att förbättra styrning i leverantörssituationer, säger Bo Månsson.

Om programmen

Maskiningenjör - Automation och AI (180 hp)

Nytt från hösten 2021: Inriktning Automation och AI
Studieform: Heltid, 100 %
Studieort: Borås
Examen: Högskoleingenjörsexamen
Läs mer om programmet och skicka in anmälan här.

Industriell ekonomi - affärsingenjör (180 hp)

Nytt från hösten 2021: Specialisering inom digitalisering
Studieform: Heltid, 100 %
Studieort: Borås
Examen: Högskoleingenjörsexamen
Läs mer om programmet och skicka in anmälan här.