Renovering av fasad kan medföra buller

Arbetet startar med ställningsbyggande som kommer att följas av att puts på ytterväggar avlägsnas. Senare under våren skall fasaden putsas om. Arbetet beräknas starta i april och pågå under hela vårterminen.

Renoveringsarbetet kommer att medföra en del buller och höga ljud. Vid byggandet av ställningen kommer det att borras i väggarna för förankringspunkter. Rivningen av puts sker med maskiner som låter mycket. Särskilt utsatta för störningar är lokalerna norrut där bland annat tysta studierummet är beläget.