Bostadssituationen för studenter i Borås har förbättrats

Detta är en nyhet från Studentkåren i Borås.

Sedan 2008 belyser SFS varje år studenters bostadssituation i samtliga av Sveriges kommuner som har ett universitets- eller högskolecampus. Med rapporten vill SFS lyfta hur utvecklingen ser ut från år till år. För studenter är bostadsfrågan ständigt aktuell och att ha ett tak över huvud är en grundläggande trygghet som är avgörande för en fokuserad och framgångsrik studietid.   

I rapporten betygsätts studieorternas bostadssituation antingen med grön, gul eller röd markering, beroende på hur snabbt en student erbjuds boende.   

I bostadsrapporten för 2021 som släpptes den 30 augusti blir Borås för första gången grönmarkerade.  

Tryggt boende för studenter inom en månad 

En grön markering betyder att alla studenter med en studietakt på minst 15 högskolepoäng per termin kan erbjudas tryggt boende i form av en hyresrätt med förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden, inom en månad.   

– Vi på studentkåren är väldigt stolta över den gröna markeringen. Covid-19 har haft stor påverkan på hur situationen ser ut i dagsläget eftersom ovanligt många pluggar på distans och färre internationella studenter söker sig hit. Det proaktiva arbete vi gör tillsammans med Studentstad Borås måste nu fortsätta för att se till att vi stannar kvar i grönt läge, säger Vera Thallinger, vice ordförande för Studentkåren i Borås.  

Samverkan som ger resultat 

Bostadsgruppen som Studentkåren i Borås driver tillsammans med Borås Stad, Högskolan i Borås och AB Bostäder inom ramen för Studentstad Borås, träffas regelbundet för att gemensamt gå igenom vad som är på gång inom bostadsmarknaden för studenter. Arbetet handlar mycket om att se hur vi gemensamt kan identifiera hinder i processerna kring nybyggnationer men också för att ge gruppen en tydligare bild om hur situationen ser ut på marknaden.  

– Det är mycket roligt att vårt samarbete gett resultat, säger Kerstin Hermansson (C), kommunalråd i Borås Stad som leder bostadsgruppen. Nu gäller det, precis som studentkåren säger, att vi fortsätter att utveckla oss – vi vill ju bli en studentstad i toppklass. 

Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås instämmer: 

 Verkligen roligt! Vi vill vara det attraktiva lärosätet och detta är en viktig pusselbit i den strävan. Studenter som snabbt får ett bra boende kan fokusera på sina studier istället för att oroa sig för boendefrågan. Även om pandemin är en av förklaringarna till att vi nu fått grönt finns det fler viktiga anledningar: Under några års tid har vi ytterligare fokuserat arbetet på denna viktiga fråga och samarbetet med studentkåren, Borås Stad och privata fastighetsägare har varit väldigt konstruktivt och givande. Kan vi hålla i det goda samarbetet framåt så är möjligheterna att få grönt stora även i en mer normal situation efter pandemin, säger han. 

Om Studentstad Borås 
Studentstad Borås är ett samarbete mellan högskolan, studentkåren, Borås Näringsliv och Borås Stad som funnits i flera år. Det finns en styrgrupp som leder arbetet och olika arbetsgrupper som arbetar operativt med frågor som berör studenter – bostäder, arbetsmarknad och näringsliv samt kultur och nöje. Målet är att skapa möjligheter till konkret studentinflytande i frågor som är viktiga för studenter. 

SFS Bostadsrapport 2021