Årets alumner 2021: Mattias Henriksson och Anna Borgström

Mattias Henriksson och Anna Borgström

Mattias Henriksson är lärare inom fritidshem. Han brinner för den verksamheten och har utvecklat den med enkla medel för att lyfta fram det positiva för barnen, medarbetarna och externa aktörer, något som han ser som en mission bland kollegor runt om i landet.

Anna Borgström är vd på it-teknikföretaget NetClean Technologies, vilket hon har varit med att bygga upp. Hon har genom företaget under många år arbetat med att utveckla mjukvara som skyddar företags IT-miljöer mot sexuellt övergreppsmaterial (bild och film) på barn, vilket rönt stor uppmärksamhet nationellt och internationellt.

– Båda alumner visar att den kunskap de fått med sig från Högskolan i Borås utgör grunden till deras karriärer och de betydande avtryck de ger i samhället. De är också goda exempel på den bredd av utbildningar vi ger vid högskolan. Utmärkelsen Årets alumn lyfter fram stolthet hos våra alumner, våra nuvarande och tidigare studenter likaväl som hos oss som arbetar på högskolan, och det stärker högskolans varumärke, kommenterar högskolans rektor Mats Tinnsten.

Juryns motiveringar

Mattias Henriksson – lärare i fritidshemsverksamhet, Glänningeskolan i Laholm
”Med en progressiv och nyskapande syn på fritidsverksamhet, och med barnen och kollegornas välmående i fokus sätter Mattias Henriksson avtryck. Han har under sin tid som lärare i fritidshem framgångsrikt utvecklat de verksamheter som han har varit en del av, samtidigt som han har inspirerat sina kollegor och fostrat en välmående arbetsplats.

Mattias har bland annat drivit projektet ”Gäster hos verkligheten” vid Hillerstorps fritidshem där barnens nyfikenhet och äventyrslust är i fokus. Samverkansprojektet går ut på att barnen får träffa och etablera kontakt med både föreningsliv och närsamhälle. Sedan en tid tillbaka arbetar han på Glänningeskolan i Laholms Kommun där han, tillsammans med sina kollegor, har utvecklat verksamheten utomhus till en glädjefylld och framåtsträvande arbetsplats. I början av 2022 fortsätter han sin mission för fritidshemmet då han ska arbeta på Söndrumsskolan i Halmstad.”

Läs intervjun med Årets alumn Mattias Henriksson

Anna Borgström – VD på företaget NetClean
”Att förhindra och stoppa spridningen av barnpornografi på internet är en viktig uppgift i dagens digitaliserade samhälle. Det har aktualiserats ytterligare då de senaste årens coronapandemi, och det påföljande hemarbetet, markant har ökat konsumtionen av barnpornografi på nätet.

Anna Borgström är vd på företaget NetClean som har tagit fram en mjukvara som larmar om nedladdning av barnpornografiskt material på företagsdatorer. Anna har under flera år outtröttligt arbetat med att stoppa spridningen av sexuellt övergreppsmaterial på barn och med att värna och skydda barn från förövare på nätet. Hon har under sin tid på företaget etablerat viktiga nationella och internationella kontakter. Organisationen har också ett nära samarbete med H.M. Drottning Silvia och stiftelsen World Childhood Foundation.”

Läs intervjun med Årets alumn Anna Borgström

Om utmärkelsen Årets alumn

Utmärkelsen Årets alumn inrättades 2020 av Högskolan i Borås för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av tidigare studenter och går årligen till två personer. Årets alumn tilldelas ett diplom, en plats på högskolans ”Wall of Fame” och möjlighet att gästföreläsa.

Nomineringar till Årets alumn kan lämnas av alla med anknytning till Högskolan i Borås såsom personal, studenter, studentkår och högskolans alumner. Beslut om vem som tilldelas utmärkelsen fattas av högskolans rektor efter förslag av en jurygrupp bestående av prorektor (ordförande), representanter från högskolan, studentkåren, Borås Näringsliv och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Intervjuer med tidigare alumner

Hanna Claesdotter, designtekniker

Fredrik Logenius, dataekonom och IT-entreprenör