Helghälsning 2021

Det finns en liten detalj i julhälsningen som knyter an till högskolan på ett speciellt sätt. Ser du vad det är?