Kongressen Ambulans 2022 får bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Ambulans 2022 är en kongress för alla som är verksamma inom ambulanssjukvård, larmcentral och akutsjukvård. Kongressen arrangeras av PreHospen vid Högskolan i Borås och Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS). Hanna Maurin Söderholm från PreHospen är en av projektledarna för kongressen.

Vad är Ambulans 2022 och vad händer då?

– Ambulans 2022 är nästa års absoluta mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av ambulanssjukvård. Vi håller på att få de sista bitarna på plats av ett program med föreläsningar, hands-on workshops, forskningspresentationer, paneler och ett stort och aktivt mässgolv med många utställare och spännande produkter.

Varför är evenemanget viktigt att genomföra?

– Det finns inte så många sammanhang för erfarenhetsutbyte och diskussioner nationellt om ambulanssjukvård eller forskningen om denna. Med tanke på hur samhälle, vårdbehov och patientdemografi har förändrats bara de senaste åren, befinner sig ambulanssjukvården mitt i en stor förändring. Vi har därför valt konferenstemat "Vad är den nya ambulanssjukvården?

Vad betyder bidraget för Ambulans 2022?

– Bidraget betyder jättemycket! Det ökar våra möjligheter att skapa ett bra arrangemang, att få fler studenter till kongressen och förhoppningsvis bidra till att sätta PreHospen och Högskolan i Borås mer på kartan med vår forskning. För oss som forskningsmiljö är det ett helt avgörande tillfälle att komma iväg och få träffa ambulanspersonal och andra forskare från hela landet och få bidra till ett viktigt sammanhang.

Läs mer om Ambulans 2022

PreHospen – Centrum för prehospital forskning

Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS)