Ledningen samtalar om tillitsbaserat arbetssätt

Vad betyder begreppet för högskolans verksamhet, varför ska det införas, varför händer det nu och finns det skillnader mellan kärnverksamheten och verksamhetsstödet? Det är några av frågorna som besvaras.

Filmen är uppdelad i kapitel utifrån varje fråga. Öppnar du filmen i Youtube kan du välja att spola fram till den fråga du är mest intresserad av.

På grund av tekniska problem är ljudet i videon ibland bristfälligt.