Lunchseminarium: Övergången till digital undervisning – ett fall av bristfällig styrning eller ökad tillit?

Christina Mauléon och Mats Tinnsten

27 januari är det dags för vårens första lunchseminarium i den öppna seminarieserien Det socialt hållbara välfärdssamhället.  Seminarieserien arrangeras av Centrum för välfärdsstudier (CVS), Science Park Borås (SPB) och Centrum för kulturpolitisk forskning. Vårens tema är ”Att forma en socialt hållbar välfärd som möter krisens utmaningar”.

Seminariet gästas av Christina Mauléon, organisationsforskare vid Högskolan i Borås och Mats Tinnsten, rektor för Högskolan i Borås.

Christina Mauléon berättar vad omställningen till ett digitalt undervisningsuppdrag under Coronapandemin inneburit för universitetslärare. I en högaktuell studie har Mauléons forskargrupp visat hur det ofta varit upp till lärarna själva att finna lösningar på såväl de didaktiska och tekniska som de organisatoriska problem som uppstått under krisen. I likhet med andra delar av välfärdssamhället har planer och konkret administrativt stöd saknats för att hantera den digitala omställningen. Men bristen på behovsanpassat stöd kan inte enbart tolkas som ett uttryck för bristande styrning utan har också medfört ökad professionell autonomi och kollegial styrning.

Efter forskarpresentationen delar Mats Tinnsten med sig av sina erfarenheter om pandemins krishantering och de praktiska utmaningar som den snabba distansbaserade undervisningen inneburit.

Presentationerna åtföljs av diskussion med auditorium, lett av moderatorerna Marita Flisbäck (CVS) och Peter Serrander (SPB).

Seminariet filmas och sänds också via webben där åhörare ges möjlighet att ställa frågor via chattfunktionen.

Läs mer och anmäl dig till seminariet