Nu lanseras personlig startsida på anställdwebben

Anställdwebben kommer att finnas kvar i nuvarande skick, den befintliga strukturen och dess innehåll ändras inte. Det som läggs till är att du som medarbetare loggar in för att få riktad information på anställdwebbens startsida. Syftet med den personliga startsidan är att underlätta för dig att snabbt få information riktad specifikt till dig och att ge dig en naturlig ingång för ditt arbete. Ett led i att underlätta för medarbetarna att nå informationen på anställdwebben är att alla får den personliga startsidan som standard i webbläsaren. Har du en dator som inte har IT:s installation, som exempelvis en Mac, behöver du manuellt ställa in den personliga startsidan som standard i webbläsaren.

Den personliga startsidan är inte en ytterligare kanal eller ett nytt system, utan ett nytt sätt att strukturera och anpassa nyheter och aktuell information på hb.se/anstalld och samtidigt möjliggöra för dig som medarbetare att få information från din chef den vägen istället för via mejl. Meddelandefunktionen är inte tänkt för arbetsledning.

Röster från högskolans ledning om den personliga startsidan

– Det är väldigt viktigt att vi har en bra och relevant kommunikation med våra medarbetare och min förhoppning är att den personliga startsidan ska stärka och stödja den kommunikationen. Här får våra chefer ett verktyg som ska underlätta och uppmuntra till tydligare och bättre kommunikation, och som medarbetare ska det kännas mer relevant och mer riktat, säger rektor Mats Tinnsten.

– En personlig startsida är precis det vi behöver för att kunna underlätta kommunikationen inom våra respektive enheter. Den kommer att innebära mer riktad och relevant information. På min förra arbetsplats infördes något liknande, och det gjorde det lättare att navigera, att hitta aktuell information och att nå personal. Jag tror att det här kommer bli väldigt bra – och snyggt, säger förvaltningschef Anna Cregård.

Mer information

Läs mer om de olika funktionerna på den personliga startsidan, längre ned på den här webbsidan.

På webbsidan med manualer för webben finns det två lathundar:

Läs mer om hur du lägger till personlig startsida i webbläsaren. 

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor kring personlig startsida (uppdateras löpande). 

Webbstugor

Har du specifika frågor eller problem med din användning av den personliga startsidan så är du välkommen till de webbstugor som erbjuds i Zoom den 17 december.

Webbstuga för alla medarbetare

Webbstuga specifikt för chefer

Upptäcker du någon funktion som inte verkar fungera, hör av dig till kommunikation@hb.se

Här presenteras exempel på funktioner som finns på den personliga startsidan (PS) när du loggat in.

 Funktioner i inloggat läge:

Nyheter

Kalendarium

Meddelande

Driftsinformation

Mina verktyg

Mina kollegor

Mina favoriter

Ej inloggat läge