ASTM Compass - ny databas för standarder

Databasen ASTM Compass innehåller cirka 12 000 amerikanska standarder. I databasen finns även rapporter och annat material. ASTM Compass innehåller både aktuella och upphävda standarder.

Använda och söka i ASTM Compass

Menyalternativet "Books of standards" är ingången till standarderna. Books of standards är uppdelat i 15 ämnesbaserade sektioner. Det går att välja en sektion och klicka sig fram via undersektioner.

Det finns en sökfunktion som kan användas för att söka på en betäckning för en standard eller söka på några begrepp för att utforska vilka standarder som finns tillgängliga inom området. Det går att avgränsa sökningar mot till exempel materialtyper, dokumenttyper och kategorier.

Första gången ASTM Compass används måste licensavtalet godkännas. Det är möjligt attt skapa ett personligt konto i tjänsten.

Notera att standarderna inte finns tillgängliga i Primo utan måste sökas direkt i ASTM Compass.

Testa databasen

Via länken nedan har du möjlighet att testa ASTM Compass.

Länk till ASTM Compass

Frågor om databasen

Om du har frågor om ASTM Compass, vänligen kontakta biblioteket på e-postadress biblioteket@hb.se.